Lehdistötiedote osakaskunnan kokouksesta

Tiedotteesta löydät perustietoa yhteismetsän toiminnasta ja yhteismetsän osakkuudesta.

Yhteismetsä Pyhä-Kala avaa ovet uusille osakkaille

Yhteismetsä Pyhä-Kalan osakaskunnan kokous hyväksyi ensimmäisen toimintavuoden tilit sekä ylijäämän käytön perjantaina Ylivieskassa. Tämän vuoden hakkuutavoite on hieman yli 2000 m3 ja ensimmäiset kuviot on jo hakattu. Metsänhoitotoimenpiteet tehdään metsätaloussuunnitelmaa hieman nopeammalla tahdilla.

Projektipäällikkö Ari Karjalainen esitteli osakaskunnalle Tiedostava metsätilanomistus -hanketta, jonka avulla yhteismetsään liittyminen sujuu helposti. Yhteismetsä päätti käyttää hankkeen palveluja uusien osakkaiden saamiseksi.

Yhteismetsän tavoitteena on laajentua Pyhä- ja Kalajokilaaksoissa siten että metsänomistajille tarjotaan mahdollisuutta liittää metsätilansa yhteismetsään osuuksia vastaan. Yhteismetsä on vaivaton tapa omistaa metsää. Hoitokunta huolehtii käytännön asioista kuten puukaupoista ja metsänhoitotöistä, jolloin osakkaan metsänomistus on hyvin vaivatonta valottaa hoitokunnan puheenjohtaja Juhani Kumpusalo. Myös yhteismetsän näkökulmasta laajentuminen on perusteltua, koska siten kiinteiden kulujen osuus pienenee. Lisäksi yhteismetsä saa volyymihyötyjä puukaupassa ja metsänhoitotöissä..

Liittyminen lähtee liikkeelle esiselvityksestä hoitokunnan kanssa. Mikäli liittyjä ja hoitokunta päättävät jatkaa prosessia niin liitettäville tiloille laaditaan metsäsuunnitelma, jonka perusteella lasketaan liitettävän tilan arvo suhteessa yhteismetsään ja saadaan selville tilaa vastaavat yhteismetsäosuudet. Tämän jälkeen maanmittauslaitos toimituksessaan vahvistaa liittymisen ja yhteismetsäosuudet.
Tällä hetkellä liittyjälle tai yhteismetsälle ei arvolaskelmasta eikä maanmittauslaitoksen toimituksesta koidu kustannuksia, vaan nämä kustannukset katetaan käynnissä olevan hankkeen varoista.

Hanke päättyy jo vuoden kuluttua ja onkin syytä lähteä liikkeelle nyt pikaisesti, jotta tarvittava metsäsuunnitelma ehditään päivittää tai laatia tulevan maastokauden aikana. Syksyllä ja loppuvuodesta on sitten arviolaskelmien ja virallisten liittymisten vuoro. Liittymisen voi laittaa vireille Metsänhoitoyhdistyksen asiantuntijoiden kautta tai olemalla yhteydessä suoraan hoitokunnan edustaja Jussi Rissaseen.

Yhteismetsälle avataan uudet nettisivut lähiviikkoina osoitteessa www.yhteismetsäpyhä-kala.fi

Hoitokunnassa jatkavat puheenjohtajana Juhani Kumpusalo sekä Jukka Myllykoski ja Jari Nikunen sekä sihteeri Jussi Rissanen.

Yhteismetsä Pyhä-Kala toimii metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan toimialueella. Siinä on osakkaita 15 kpl ja pinta-ala on 545 ha.

Lisätietoja:

Hoitokunna pj. juhani.kumpusalo@kotinet.com 0400 345233

Hoitokunnan sihteeri jussi.rissanen@mhy.fi tai 050 3219480